Pogoji

§ 1 Veljavnost podjetnikov in opredelitev pojmov

(1) Naslednji splošni pogoji veljajo za vsa dostava med nami in potrošnikom v svoji različici, veljavni v času naročila.

Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso niti komercialni niti samostojni poklicni dejavnosti (§ 13 BGB).

 

§ 2 Sestava pogodbe, shranjevanje besedila pogodbe

(1) Za naročila prek naše spletne trgovine veljajo naslednji predpisi v zvezi s sklenitvijo pogodbe https://globalmotoparts.com/

(2) Pri sklenitvi sporazuma začne


GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbin (OT Glau)

 

o.

(3) Predstavitev blaga v naši spletni trgovini ne predstavlja pravno zavezujoče pogodbe o ponudbi z naše strani, ampak je le nezavezujoča zahteva za potrošnika, da naroči blago. Z naročilom želenega izdelka potrošnik izda zavezujočo ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe.

(4) Po prejemu naročila v naši spletni trgovini veljajo naslednji predpisi: Potrošnik izda zavezujočo ponudbo z uspešno izvedbo naročilnega postopka v naši spletni trgovini.

Vrstni red je narejen v naslednjih korakih:

1) Izbira želenega blaga
2) Potrdite s klikom na gumb "Dodaj v košarico"
3) Preverite podrobnosti v nakupovalni košarici
4) Aktiviranje gumba "do checkout"
5) Registracija v spletni trgovini po registraciji in vpisu podatkov o registraciji (e-poštni naslov in geslo).
6) Izbira načina pošiljanja
7) Izbira načina plačila
8) Ponovno preverite ali popravite vnesene podatke.
9) Zavezujoče pošiljanje naročila s klikom na gumb "naroči s stroški" ali "kupi"

Potrošnik se lahko vrne na spletno mesto pred zavezujočim pošiljanjem naročila s pritiskom gumba »nazaj«, ki ga vsebuje internetni brskalnik, ki ga uporablja, po preverjanju njegovih podatkov, na katerih so zabeleženi podatki kupca, in popravi vhodne napake in / ali Zaprite internetni brskalnik, da prekličete postopek naročila. Potrdilo o prejemu takoj potrdimo s samodejno ustvarjenim e-poštnim sporočilom (»potrditev naročila«). S tem sprejmemo vašo ponudbo.

(5) Shranjevanje besedila pogodbe za naročila prek naše spletne trgovine: hranimo besedilo pogodbe in vam pošljemo podatke o naročilu in naše pogoje po elektronski pošti. Prav tako lahko kadar koli preberete pogoje https://globalmotoparts.com/policies/terms-of-service glej. Vaša pretekla naročila si lahko ogledate na našem območju za stranke pod "Prijava v račun" -> "Moja naročila".

 

§ 3 cene, stroški dostave, plačilo, rok zapadlosti

(1) Navedene cene vključujejo pravni davek na dodano vrednost in druge sestavine cen. Poleg tega obstajajo morebitni stroški pošiljanja.

(2) Potrošnik ima možnost plačila vnaprej, PayPal, kreditno kartico (Visa, Mastercard, American Express).

(3) Če se je potrošnik odločil plačati vnaprej, se zaveže, da bo kupnino plačal takoj po sklenitvi pogodbe.

 

§ 4 dostava

(1) Če v opisu izdelka ni drugače navedeno, so vsi izdelki, ki jih ponujamo, pripravljeni za pošiljanje. Dostava poteka tu najkasneje v delovnih dneh 5. V tem primeru rok za dostavo v primeru plačila vnaprej na dan po plačilnem nalogu začne teči banki, ki je bila plačana s prenosom, in za vse druge načine plačila dan po sklenitvi pogodbe. Če se rok konča v soboto, nedeljo ali državni praznik na kraju dostave, se rok konča naslednji delovni dan.

(2) Tveganje nenamerne izgube in naključnega poslabšanja prodanega izdelka na kupca ne bo preneseno, dokler blago ne bo kupcu predano.

 

§ 5 hramba lastninske pravice

Pridržujemo si pravico do polnega plačila nakupne cene.

 

§ 6 Pravica do odstopa odjemalca kot potrošnika:

Potrošniki imajo pravico do pravice do odstopa od pogodbe v skladu z naslednjimi pogoji, v katerih je potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene transakcijo za namene, ki jih je mogoče pripisati predvsem niti komercialne, niti samostojno poklicno dejavnost:

 

(1) Politika odpovedi

Imate pravico do odstopa od pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razloga to pogodbo.

Rok odpovedi je štirinajst dni od dneva, ko ste blago ali tretjo osebo, ki ste jo imenovali vi, ki ni prevoznik, prevzeli blago.

Če želite uveljaviti svojo pravico do preklica, se obrnite na nas

GMP - GlobalMotoParts

Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbin (OT Glau)

E-pošta: support@globalmotoparts.com 

z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o vaši odločitvi, da odstopi od te pogodbe. Lahko uporabite priložen obrazec za umik modela, ki ni potreben.

(2) Posledice odpovedi

Če odstopite od te pogodbe, smo izbrali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire drugačnega načina dostave od najugodnejše standardne dostave, ki jo ponujamo morate vrniti takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko nas je prejelo obvestilo o odpovedi te pogodbe. Za to poplačilo uporabljamo enaka plačilna sredstva, kot ste jih uporabili v prvotni transakciji, razen če se z vami dogovorimo drugače; V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali teh povračil.

Odplačilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste vrnili blago, kar nastopi prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, vsekakor pa najpozneje v štirinajstih dneh od datuma, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago oddate pred štirinajstimi dnevi.

Imate neposredne stroške vračila blaga.

Konec preklica

 (3) odstopni obrazec

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte Dieses Formular aus und sporocilo Sie es zurück.)

Za:


GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19

Vrata za sprejem blaga C
14959 Trebbin (OT Glau)

E-pošta: support@globalmotoparts.com 

Mi / * (*) s tem prekličem pogodbo, sklenjeno z menoj / mi (*) za nakup naslednjega blaga (*) / opravljanje naslednje storitve (*):

_____________________________________________________

Naročeno dne (*) / prejeto dne (*)

__________________

Ime potrošnika (-ov)

_____________________________________________________

Naslov potrošnika (-ov)

_____________________________________________________

Potrošnik (-i) (le, če je bil obveščen na papirju)

__________________

datum

__________________

(*) Unzutreffendes streichen.

  

§ 7 garancija

(1) Veljajo predpisani garancijski predpisi. Za rabljene nadomestne dele prejmete 1-letno zakonsko garancijo. Za nove nadomestne dele prejmete dveletno zakonsko garancijo.

(2) Garancijo za rabljene dele vozil lahko prevzame strokovna delavnica le, če je pravilno nameščena. 

(3) Za normalno obrabo nadomestnih delov vozila ne moremo jamčiti, ker se ti elementi poslabšajo.

 

§ 8 pogodbenega jezika

Pogodbeni jezik je samo nemščina.