Odpoved

Če ste potrošnik, imate pravico do odstopa v skladu z naslednjimi določbami. Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso niti njihova komercialna niti neodvisna poklicna dejavnost.
 
Odstop
 
Imate pravico, da prekinete to pogodbo v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Rok odpovedi je štirinajst dni od dneva, ko ste blago ali tretjo osebo, ki ste jo imenovali vi, ki ni prevoznik, prevzeli blago.
Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa, se morate obrniti
 
GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbin (OT Glau)
 
Telefon: 0049 (0) 33731 289 036 XNUMX
E-pošta: support@globalmotoparts.com

 

z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o vaši odločitvi, da odstopi od te pogodbe. Lahko uporabite priložen obrazec za umik modela, ki ni potreben.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
 
Folgen des Widerrufs
 
Če prekličete to pogodbo, sem opravil vsa plačila, ki sem jih prejel od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave od najcenejše standardne dostave, ki sem jo ponudil morate vrniti takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od dne, ko sem prejel obvestilo o odpovedi te pogodbe. Za to poplačilo bom uporabil isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili v prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorim drugače; v nobenem primeru vam za to vračilo ne bodo zaračunali nobene pristojbine. Vračilo lahko zavrnem, dokler ne vrnem blaga ali dokler ne predložite dokaza, da ste blago vrnili, kar koli je prej.
Blago mi morate nemudoma vrniti ali izročiti v štirinajstih dneh od dneva, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago oddate pred štirinajstimi dnevi. Vi krijete neposredne stroške vračila blaga.
Morate le, da plača za zmanjšano vrednost blaga, kadar je izguba vrednosti zaradi potreben za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga ravnanje.
 
Muster-Widerrufsformular
 
Če želite odpovedati pogodbo, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj na:
 
GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
Vrata za sprejem blaga C
14959 Trebbin (OT Glau)
 
ali po e-pošti na:
 
support@globalmotoparts.com 
 
S tem (*) odpovem pogodbo, sklenjeno z mano / nas (*) za nakup naslednjega blaga (*) / zagotavljanje naslednje storitve (*)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 
Urejeno dne (*): _______________ prejeto dne (*): ______________
 
Ime potrošnika (-ov): __________________________________________
 
Naslov potrošnika (-ov): __________________________________________
 
_____________________________
Potrošnik (-i) (le, če je bil obveščen na papirju)
 
Datum: ________________
______________
(*) Unzutreffendes streichen.